Microchip
Visit the Microchip Technology web site for more information by clicking here.
Fiasko Software specializes in designing with Microchip products.
Vi har i forbindelse med udviklingen af Pirucare, samarbejdet med Joakim Soya fra den tidlige idé fase til det fœrdige produkt. Vi kan varmt anbefale Joakim for hans dygtighed og professionalisme. Palle Hobolth Pirutech ApS